27, జూన్ 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 117 (డైనోర-బుష్-యల్‍జి-డెల్)

"డైనోర - బుష్ - యల్‍జి - డెల్"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
ఈ దత్తపదిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2395 (అల్లా కరుణించు మనుచు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"
(లేదా...)
"అల్లా నన్ గరుణించు మంచు హరి తా నర్చించె సద్భక్తుఁడై"

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య – 2394 (తమ్ముని సతి తల్లి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ముని సతి తల్లి యగును తత్త్వము దెలియన్"
(లేదా...)
"తమ్ముని భార్య తల్లి యగు తత్త్వవిదుల్ పరికించి చూడఁగన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2393 (ముని నుదుటను సీత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముని నుదుటను సీత ముద్దు లిడెను"
(లేదా...)
"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2392 (వనితల ఖండించువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"
(లేదా...)
"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"

22, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2391 (శవము మోద మిడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవము మోద మిడుఁ బ్రశస్తముగను"
(లేదా...)
"శవము ముదావహంబగు ప్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను సూచించిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జూన్ 2017, బుధవారం

సమస్య – 2390 (కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు సత్య మిదే"
(లేదా...)
"నమ్ముఁడు కుంతి పుత్రుఁడు వినాయకుఁడే జనులార చెప్పితిన్"
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2389 (వక్త్రంబుల్ పది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"
(లేదా...)
"వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్"
(వావిళ్ళ వారి 'తెలుగు సమస్యలు' గ్రంథం నుండి)

19, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య – 2388 (ఎంతటి పండితుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్"
(లేదా...)
"ఎంతటి పండుతుం డయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్"
(చింతామణి నాటకము నుండి)

18, జూన్ 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 116 (పద్యము-గద్యము-మద్యము-హృద్యము)

"పద్యము - గద్యము - మద్యము - హృద్యము"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
కవిత్వం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.