26, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2319 (భక్తునిఁ బూజింప...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే"
లేదా...
"భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై"
ఈ సమస్యను పంపిన అంబటి భానుప్రకాశ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

25, మార్చి 2017, శనివారం

సమస్య - 2318 (అమృతపానమ్ముచే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"అమృతపానమ్ముచే సుర లసురులైరి"
లేదా...
"అమృతముఁ గ్రోలినంత సుర లక్కట రాక్షసులై చరించిరే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1234

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2317 (నారాయణ యనిన నరుడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"నారాయణ!" యనిన నరుఁడు నరకముఁ జెందున్"
లేదా...
నరకం బందును మానవుండు "వరదా! నారాయణా!" యన్నచో
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1233

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2316 (భార్యను గాంచిన పెనిమిటి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భార్యను గాంచిన పెనిమిటి పరుగులు వెట్టెన్"
లేదా...
"భార్యను గాంచినట్టి పతి పర్వులు వెట్టెను భీతచిత్తుఁడై"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1232

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, మార్చి 2017, బుధవారం

సమస్య - 2315 (పరుల మేలుఁ గోరు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పరుల మేలుఁ గోరు నతఁడు పతితుఁడు గద"
లేదా...
"పరుల హితంబుఁ గోరెడి కృపామయుఁడే పతితుండు నాఁ దగున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1231

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, మార్చి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2314 (కందము వ్రాయంగలేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"కందము వ్రాయంగలేని కవి పూజ్యుఁ డగున్"
లేదా...
"కందము వ్రాయలేని కవి గణ్యత కెక్కును కీర్తి నందుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.