24, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2368 (నేరమగుఁ జేయ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నేరమగుఁ జేయఁ గాత్యాయనీ వ్రతమ్ము"
(లేదా...)
"ఘన నేరమ్మగుఁ గీ డొసంగు సతికిన్ గాత్యాయనీ పూజలే"

23, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2367 (శ్రీరామునిఁ గని యహల్య...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్" 
(లేదా...) 
"రామునిఁ గన్నులారఁ గని రాయిగ మారె నహల్య చిత్రమే"
(శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2366 (కలికి కౌగిలి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కలికి కౌగిలి ప్రాణాంతకారి గాదె" 
(లేదా...) 
"కలికి కవుంగిలింత కనఁగా నుసురుల్ గొను నట్టిదే కదా"
ఈ సమస్యను పంపిన చిటితోటి విజయకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, మే 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 113 (కోపము - తాపము - పాపము - శాపము)

కోపము - తాపము - పాపము - శాపము
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(దత్త పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగించాలన్న నియమం లేదు)

20, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2365 (మండు వేసవిలోఁ జలి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మండు వేసవిలోఁ జలి మెండు సుమ్ము"
(లేదా...)
"వేసవి కాలమంందు చలి వెక్కసమై వడకించు నెల్లరన్"

19, మే 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2364 (ధ్యాన మొనరించ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధ్యాన మొనరించ మిగుల నజ్ఞాన మొదవు"
(లేదా...)
"ధ్యాన మొనర్చుటే మిగుల నజ్ఞతగా గణియింత్రు సజ్జనుల్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు రామమోహన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

18, మే 2017, గురువారం

సమస్య - 2363 (కనఁగ గతజల...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కనఁగ గతజల సేతుబంధనమె మేలు"
(లేదా...)
"గతజలసేతుబంధనమె కల్గగఁ జేయు ననంతలాభముల్"

17, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2362 (గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు కంసునిఁ జంపెన్"
(లేదా...)
"గాడిద నెక్కి శంకరుఁడు కంసునిఁ జంపె దయావిహీనుఁడై"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

16, మే 2017, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 42 (ప్ర-భా-త-ము)

అంశము- సూర్యోదయ వర్ణనము.
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా ప్ర - భా - త - ము ఉండాలి.

15, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2361 (కనులు వేయి గలిగి...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు" 
(లేదా...)
*కన్నులు వేయి గల్గినను గాంచఁగలేఁడు గదా ప్రకాశమున్"
ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు.